Agat IT S.A.
ul. Zawiszy Czarnego 10
91-829 Łódź
biuro@agatit.pl
+48 42 617 66 00
+48 42 617 66 03

Bank BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny Łódź
Konto bankowe BREXPLPWMBK (BIC/SWIFT) PL 60 1140 1108 0000 2077 3500 1001
NIP 726-259-17-09
REGON 100536045
KRS 0000308999
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS
Kapitał zakładowy 1000 000,00 PLN wpłacony w całości

Sekretariat
telefon: +48 42 617 66 00
fax: +48 42 617 66 03

Dział Marketingu
telefon: +48 42 617 66 10

Dział Projektowania
telefon: +48 42 617 66 20

Dział Automatyki
telefon: +48 42 617 66 30

Dział Informatyki
telefon: +48 42 617 66 40

Wyślij wiadomość

Zapraszamy do naszej siedziby. Oferujemy przyjazny i bezpieczny parking.