System NEFRYT pozwalający na budowanie dedykowanego oprogramowania – wizualizacji i sterowania (SCADA), rozszerzonego o funkcjonalność zarządzania bazami danych użytkownika (CRUD).

 

To autorskie oprogramowanie Agat IT pozwala na szybkie wytwarzania aplikacji integrujących funkcje procesowe, rozliczeniowe i raportowe. Ułatwia prawidłową eksploatację urządzeń i utrzymywanie prawidłowego zapasu części eksploatacyjnych oraz wymusza przestrzeganie normatywów remontowych. System zbudowany jest z warstwy sterowników PLC oraz z informatycznej warstwy nadrzędnej.

System może by wyposażony w moduł WebNefryt umożliwiający zdalny dostęp do wytypowanych informacji.

W grupie kapitałowej Agat, uruchomiono system w bazach paliw PKN Orlen – w Gutkowie, Gdańsku i Żurawicy, Orlen Asfalt, ZwiK (Łódź, Płock), GazSystem.

Ilość dni Systemowego nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż baz paliwowych

dni