System Onyks TOS wspiera pracę kolejowego terminala przeładunkowego.

 

Obsługuje procesy świadczenia usług przeładunkowych, ruch wagonów i towarów w obrębie terminala, obsługuje place składowe, magazyny oraz wykonuje kalkulację kosztów. System wspiera przeładunek i składowanie kontenerów, towarów masowych, konfekcjonowanych lub jednoznacznie identyfikowalnych.

Wdrożenie systemu organizuje i usprawnia pracę terminala przeładunkowego poprzez zapewnienie przepływu danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami terminala przeładunkowego. Drastycznie redukuje liczbę wprowadzanych danych oraz zwiększa ich wiarygodność. System  zmniejsza ryzyko błędów ludzkich i ogranicza koszty.

System Onyks TOS gromadzi informacje niezbędne do określenia parametrów, takich jak – dzienny oraz długookresowy obrót z podziałem na klientów i umowy. System rozlicza: koszty pracownicze (pracowników etatowych, okresowych, podwykonawców), koszty materiałów, koszty zużycia sprzętu. Informacje dostępne są w trybie on-line, na potrzeby bieżących decyzji lub w formie statystyk na podstawie danych zagregowanych.

Ze względu na fakt, że system musi być dostępny dla pracowników produkcyjnych, Onyks TOS wykorzystuje technologie webowe dostosowane do  tabletów lub urządzeń mobilnych montowanych w maszynach (koparkach, suwnicach, itp.)

System Onyks TOS, do zarządzania terminalem przeładunkowym, został wdrożony w spółce PKP Cargo zarządzającej czterema terminalami, przeładowującej kontenery, towary masowe oraz sztukowe (palety, samochody, etc.). W przypadku obiektów rozległych, takich jak terminale przeładunkowe, wykonujemy infrastrukturę komunikacyjną opartą o technologie bezprzewodowe, obejmującą obszar o średnicy kilku kilometrów.

System Zarządzania Logistyką

szt. wagonów w 2018 r.