System dedykowany szczególnie dla magazynów towarów o dużej wartości (np. paliw) oraz materiałów niebezpiecznych (np. chemikaliów, materiałów wybuchowych).

 

Obsługa magazynu, wymaga precyzyjnego opomiarowania. Obsługa realizowana ręcznie, związana jest z duża labilnością danych, która zwiększa ryzyko przeoczenia lub celowego ukrycia prawidłowych wartości.

System integrujący gospodarkę magazynową z systemami pomiarowymi i automatyką, prowadzi do „uszczelnienia” procesu dystrybucji – znaczne oszczędności.

Zautomatyzowany proces monitoringu zwiększa bezpieczeństwo procesów dystrybucji i pozwala uniknąć wysokich kosztów – wypadki, zanieczyszczenie środowiska.

System zarządzania dostarcza szczegółowych informacje o wydajności dystrybucji, wielkości oraz zmienności stanów magazynowych – precyzyjne planowanie i ciągłość pracy.

W połączeniu z danymi z systemów  ERP, Onyks pozwala na ocenę kosztów oraz wydajności realizowanych usług w podziel na: instalacje, pracowników, klientów;

W celu zapewnienia zdalnego zarządzania i dostępu do danych, Onyks może być wyposażony w moduł WebOnyks.

Konstrukcja Systeu Onyks opiera się na strukturze modularnej. Moduły zachowują wysoki stopień autonomiczności pozwalając na dużą elastyczność wdrożeniową. Implementowane są wyłącznie niezbędne moduły dla danej lokalizacji.

bazy magazynowe paliw płynnych, bazy lotnicze cywilne, wojskowe, magazyn kwasu siarkowego.

licencje oprogramowania, indywidualizacja, implementacja systemu automatyki, obsługa metrologiczna (w tym legalizacja).

W obszarze produktów płynnych, lotnych i sypkich, nawet takich, które wymykają się typowym systemom magazynowym System Onyks realizuje:

 • gospodarkę magazynową, procesy spedycyjne magazynu, obsługę metrologiczną;
 • integruje automatykę, układy pomiarowe oraz nadrzędne systemy informatyczne;

Automatyka, metrologia i ewidencja magazynowa:

 • Obsługa przyjęć (na podstawie pomiarów zbiornikowych lub ważeń)
 • Obsługa procesów wewnętrznych: przesunięć, odwodnień, próbek, odzysku
 • Obsługa wydań (na podstawie ważeń, liczników, pomiarów zbiornikowych)
 • Obsługa zwrotów do składu podatkowego
 • Obsługa zapasów magazynowych: dzienny bilans paliwa, planowanie dostaw, planowanie wydań
 • Ewidencja akcyzowa dla składu podatkowego, wraz z wymianą danych z systemem EMCS
 • Nadzór nad magazynem: pomiary zbiornikowe, inwentaryzacje, korekty ewidencyjne
 • Wizualizacja i sterowanie instalacją technologiczną

Dodatkowe integracje:

 • Systemy pomiarowe
 • Systemy automatyki obiektowej
 • Systemy ERP (SAP Oil&Gas)
 • Systemy dystrybucji lotniskowej
 • Systemy akcyzowe EMCS

System Zarządzania i Nadzoru dystrybucji paliwa do samolotów

szt. zatankowanych samolotów w 2018 r.