UTRZYMANIE
SERWIS

Utrzymanie ciągłości ruchu linii produkcyjnej czy zakładu przemysłowego jest poważnym wyzwaniem. Kompetencje zespołu Agat IT zapewnią bezpieczeństwo i stabilność pracy. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zarówno w obiekcie, w siedzibie Klienta, jak i w trybie zdalnego dostępu. Wsparcia technicznego udzielamy również telefonicznie.

Infrastruktura IT

R

instalacja i konfiguracja serwerów oraz stacji roboczych

R

zarządzanie strukturą informatyczną

R

sieci strukturalne

R

systemy centralnego backupu

R

wirtualizacja

Modernizacja systemów automatyki

R

modernizacja istniejących systemów automatyki i sterowania

R

wymiana sterowników PLC, w tym konwersja i translacja oprogramowania

R

migracja i aktualizacja systemów automatyki

Szkolenia specjalizowane

R

Realizujemy szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Indywidualizujemy tematykę i sposób prowadzenia zajęć zależnie od profilu firmy i zakresu obowiązków pracowników.

Legalizacja i procedury zgodności wg MID

R

przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia procedur: legalizacji i zgodności z dyrektywą MID

R

przeprowadzenie procedury legalizacyjnej lub procedury zgodności wg MID

R

adaptacja układów pomiarowych pod kątem przygotowania do legalizacji lub procedury zgodności

Liczba dni Systemowego nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż. baz paliwowych

dni

Autorskie produkty

Wskaż, w czym możemy być Ci pomocni.