• Smart inżynieria informatyczna – nauka łącząca informatykę z inżynierią elektroniczną wykorzystująca inteligentne rozwiązania(smart). Agat IT wprowadza rozwiązania w dziedzinie smart inżynierii informatycznej realizujac własny produkt ONYKS TOS oraz dla klientów pokroju firmy Bosch.Klienci którzy wykorzystują te rozwiązania to Bosch,Lotos,PKP.
 • tworzenie scady – tworzenie oprogramowania dającego możliwość nadzoru i kontroli produkcji lub niezawodności procesu technologicznego. Agat IT zajmuje się wizualizacją i kontrolą produkcji online (zdalnie) i jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości docelowo u klienta na obiekcie. Firmy które korzystają z naszych usług to Orlen i Lotos oraz Siły Zbrojne RP.
 • projektowanie akpia turbiny – moeller easy programowanie lublin – Programowanie wykorzystujące oprogramowanie  firmy Moeller/Eaton Electric ten program to EasySoft wykorzystujący prosty i przejrzysty interfejs dla użytkownika. Agat IT współpracuje z firmami w okolicach Lublina i z oddziałem Moellera/Eatona w Lublinie.
 • system sygnalizacji pożaru – SSP służą do wykonywania funkcji sterujących podczas wykrycia/sygnalizowania zagrożenia pożarowego. Agat IT zajmuje się aplikacją takich systemów dla klientów.
 • automatyka kolejowa – zastępuje czynnik ludzki w sterowaniu i zarządzaniu ruchem kolejowym. Agat IT opracował ONYKS TOS autorski projekt automatyzacji kolei. Klientami którzy korzystają z projektu Agatu IT są min.PKP , Przewozy Regionalne.
 • Schneider PLC usługi – Schneider ma w swojej ofercie oprogramowanie SoMachine. Służy do projektowania systemów automatyki maszyn.
 • systemy logistyczne – zorganizowany i połączony ze sobą zespół elementów takich jak : magazynowanie,transport  i produkcja. System logistyczny łączy te trzy czynniki w jedną całość. Agat IT odpowiada za jak najlepsze zorganizowanie i połączenie tych trzech elementów w jeden.Głównymi klientami są klienci którzy potrzebują odpowiedniego połączenia między swoimi fabrykami/siedzibami.
 • systemy cctv –  systemy Closed Circuit TeleVision czyli połączenie kamer CCTV w układ zamknięty pozwalający monitorować wiele kamer z kilku hal produkcyjnych w ramach jednego systemu.Agat IT realizuje zamówienia dla baz Orlenu, Lotosu. Głównymi klientami są bazy paliwowe.
 • systemy informatyczne w logistyce – znajdują one zastosowania w tzw. e-logistyce. Głównymi systemami które się wykorzystuje są systemy ERP,SCM i CRM. Agat IT zajmuje się czynnościami wdrożeniowymi systemów logistycznych u docelowego klienta.
 • system zarządzania produkcją – tzw. systemy MES gromadzą one informacje o przebiegu procesu produkcyjnego. Informują także kiedy zostanie wykryty jakiś błąd na produkcji.Agat IT wdraża MES dla baz paliwowych, petrochemii na terenie całego kraju.Klientami są Orlen i Lotos.
 • Nadzorowanie procesu produkcyjnego jest to kontrolowanie wykonywanych elementów pod względem jakościowym. AGAT IT zajmuje się monitoringiem oraz wirtualizacją procesów produkcyjnych.
 • Telewizja dozorowa cctv jest to inaczej telewizja przemysłowa wykorzystywana do rejestrowania zdarzeń. CCTV zawiera kamery I rejestratory, dzięki którym można obserwować posesje z monitora.  Klientami, którzy to wykorzystują to: PKN Orlen, Grupa LOTOS S.A., OLPP, PERN, MON ZIOTP, PKP Energetyka, KGHM, PPL.
 • Systemy monitoringu cctv są to systemy na których oparty jest monitoring cctv. Wyróżniamy: system IP dla którego komunikacja kamery z rejestratorem wykonywana jest za pomocą protokołu TCP/IP oraz system AHD, który wysyła sygnał bez ograniczeń jakości obrazu.
 • procesy maszyny i systemy produkcyjne są to czynniki odpowiedzialne za prawidłowy przebieg produkcji. Firma AGAT IT stworzyła wiele produktów m. in. : system wspomagający pracę bocznic kolejowych dla spółki PKP Cargo, System NEFRYT czyli oprogramowanie odpowiedzialne za wizualizacje oraz sterowanie poszerzone o funkcje zarządzania bazą danych użytkownika
 • automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych jest to działanie mające na celu ograniczenie ludzkiej pracy, a zastąpienie jej sterowanymi maszynami.
 • dedykowane systemy informatyczne są to systemy wykonywane na zamówienie klienta, które są coraz częściej wykorzystywane w dzisiejszych czasach. Takie systemy usprawniają procesy związane z działalnością jak np. przyjmowanie zamówień, rozliczenia itd. Firma AGAT IT zajmuje się projektowaniem takich systemów.
 • dedykowane rozwiązania informatyczne jest to analityczne podejście mające na celu stworzenie systemu. Na podstawie wiedzy o procedurach i krokach realizacji projektow zebranej od pracowników firmy można stworzyć “idealny” system dla firmy.
 • dedykowane oprogramowanie dla firm jest to oprogramowanie stworzone dla klienta na zamówienie zgodne z jego wymaganiami.
 • projekt systemu sygnalizacji pożaru jest to system odpowiedzialny za wykrywanie pożaru oraz informowaniu o nim. Ponadto sterowanie zapobiega rozprzestrzenieniu ognia. hmi terminal jest to panel dotykowy połączony ze sterownikiem PLC posiadający funkcje ustawienia właściwości oraz ustawienia parametrów pracy systemu. Firma AGAT IT zajmuje sie przygotowaniem oprogramowania dla paneli operatorskich HMI.
 • system nadzoru wizyjnego jest to oprogramowanie dzięki któremu możemy podłączyć nawet 32 kamery do jednego rejestratora. Takie rozwiązanie pozwala nam osiągnąć bardzo wydajny system monitoringu wizyjnego. AGAT IT zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem tych systemów na terenie całego kraju oraz za granicą.
 • pomiarowa aparatura jest to urządzenie odpowiedzialne za wykonywanie obliczeń związanych z pomiarami.Firma AGAT IT wykorzystała aparaturę do badań związanych z projektem “Wdrożenie innowacyjnych metod zwiększających bezpieczeństwo I minimalizujących straty przesyłu ropy I produktów ropopochodnych
 • integrator systemów automatyki jest to osoba lub przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem I tworzeniem systemów wykorzystywanych do automatyzacji procesów produkcji.
 • Usługi projektowe – agat it projekuje całą automatykę dla obiektów przemysłowych. Klientami są PKN Orlen i GAS-System.
 • Systemy rozproszone – są to niezależne urządzenia połączone w jedną, funkcjonalną całość.
 • Systemy CCTV – CCTV Closed-Circuit TeleVision czyli telewizja o zamkniętym obwodzie. Jest to telewizja premysłowa. Jest to system przesyłu obrazu kamer do wyzaczonego zestawu monitorów lub rejestratoweów obrazu
 • hmi scada- jest to inaczej system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jest on odpowiedzialny za zbieranie danych i ich późniejszą wizualizacje, sterowanie procesem, archiwizacje danych oraz alarmowanie. Agat IT przygotowuje w swojej firmie oprogramowanie PLC, SCADE, panele operatorskie HMI według projektów własnych i powierzonych.
 • automatyzacja elektroenergetyczna- jest to czasopismo skierowane głównie w stronę energetyków i automatyków. Czasopismo zawiera w sobie informacje z dziedziny energetyki zawodowej jak i energetyki przemysłowej. Firma Agat IT ma cały czas styczność z automatyką w swoich projektach.
 • system monitoringu cctv- jest to inaczej telewizja o obwodzie zamkniętym lub telewizja przemysłowa. Firma Agat IT korzysta z takich systemów kontrolowania zdarzeń  w swojej firmie.
 • cctv monitoring- jest to telewizja przemysłowa, opierająca się na śledzeniu z odległości oraz rejestrowaniu zdarzeń przez nawet kilka kamer jednocześnie. Agat IT korzysta z takiej formy zabezpieczeń.
 • automatyka bms- jest to inaczej system zarządzania zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku, budynku inteligentnym. Agat IT w swojej firmie tworzy systemy automatyki.