INTEGRACJA
WDROŻENIA

Kluczową kompetencją Agat IT jest integracja systemów automatyki z systemami IT. Biznes to ciągła optymalizacja procesów. Najczęstszym priorytetem klientów jest maksymalizacja wydajności produkcji, czyli minimalizacja ilości operacji manualnych na rzecz tych, realizowanych automatycznie, oraz poprawa organizacji pracy, czyli zmniejszenie kosztów, przez:

  • integracja systemów produkcyjnych z systemami typu ERP – zarządzanie i monitoring procesów on line
  • integracja systemów informatycznych (np. SCADA, MES, ERP, systemów dziedzinowych)

Dla naszego zespołu jest codziennością integracja warstwy AKPiA firm: Siemens, Schneider, Rockwell itp., z warstwą informatyczną systemów: ERP, MRP, MES i innych.

Integrujemy systemy zgodnie z trendami Industry 4.0.

 

Konfigurujemy i parametryzujemy urządzenia i układy wykonawcze systemów automatyki

Realizujemy szeroki zakres prac uruchomieniowych, rozruchowych i montażowych

R

procesory nalewu Smith Meter, Emmerson, Honeywell etc

R

przetwornice częstotliwości i układy łagodnego rozruchu, układy pomiarowe

R

wdrażanie technologii informatycznych

R

pomiary elektryczne

R

montaż aparatury AKPiA, szaf automatyki i elektrycznych i urządzeń wykonawczych w obiektach

R

układanie kabli sygnałowych i elektrycznych

R

układanie sieci komunikacyjnych i teletechnicznych

R

uruchamianie systemów automatyki

R

uruchamianie i parametryzacja elementów wykonawczych systemu automatyki

R

nadzór nad eksploatacją wstępną systemów automatyki

więcej...

Konfiguracja systemów sterowania – Polega Na konfigurowaniu sterowników PLC w celu optymalnego sterowania urządzeniami, instalacją lub linią produkcyjną. Agat IT oferuje specjalistyczne usługi w tym zakresie.

Aplikacja SDACA na urządzenia mobilne – aplikacja systemu informatycznego nadzorującego przebieg procesów produkcyjnych lub technologicznych. Aplikacja mobilna pozwala nadzorować procesy z ekranu np. smartphone’a. Agat IT wykorzystuje takie rozwiązanie w celu monitorowania on line produkcji u swoich klientów.

Systemy zabezpieczeń – systemy chroniące przed włamaniami na serwery firm. Celem jest ochrona działań i polityki firmy. Agat IT zajmuje się wdrażaniem systemów zabezpieczeń, które chronią dane firm.

Automatyzacja produkcji – polega na zmniejszeniu zaangażowania pracowników w powtarzające się czynności i zastąpienie je działaniami maszynowymi.

Aparatura kontrolno pomiarowa – zestaw urządzeń zapewniających kontrolę i pomiar istotnych parametrów określonych procesów. W razie przekroczenia danej wartości krytycznej aparatura informuje o takim fakcie.

Układ pomiarowy – układ służący do pomiaru  poziomu lub wartości wielkości którą chcemy zmierzyć Układ pomiarowe można traktować jako jedno urządzenie lub wmontować je do szafy sterowniczej pobierając z układu dane które są dalej potrzebne do przetworzenia/kontroli. Agat IT zajmuję się integracją mierników w systemach sterowania.

Sterowniki PLC automatyka są to programowalne sterowniki logiczne, które dzięki zaprogramowaniu są w stanie sterować urządzeniem lub zestawem urządzeń. Firma AGAT IT zajmuje się programowaniem, konwersją oraz translacją oprogramowania sterowników PLC.

Sterowniki PLC ceny – w zależności od jakości i parametrów urządzenia koszt sterownika PLC wynosi od ok. 800 zł do nawet kilku tysięcy złotych.

Automatyka i doradztwo serwisowe – Agat IT oferuje indywidualne rozwiązania i optymalizację systemów automatyki .

Wzorcowanie aparatury pomiarowej – czynność mająca na celu porównanie wartości zmierzonej przez aparaturę pomiarową a wartością wzorcową.

Sterowanie zderzakowe rozproszone  – system, który odpowiada za sterowanie oraz wizualizację procesu produkcji posiadający wspólną bazę dla obu tych czynności.

Klasyczne systemy sterowania zapasami – wielookresowe,  jednookresowe. Wielookresowe polegają na cyklicznym uzupełnianiu zapasów. Jednookresowe polegają na uzupełnieniu zapasu uzależnionego od popytu.

Asix Geo SCADA – służy do zarządzenia rozległymi sieciami dystrybucji mediów z użyciem map.

Sterowniki PLC Schneider – Agat IT oferuje sterowniki firmy Schneider, które sprawdzają się na wielu płaszczyznach sterowania procesami przemysłowymi.  

System IT Lotnisko – system służący do rozładunku paliwa. System jest wykorzystywany na lotnisku Warszawa Okęcie.  Klientem jest Orlen Aviation.

EATON sterownik PLC – Agat IT oferuje sterowniki PLC firmy  EATON w różnych wersjach i konfiguracjach.

Schneider DCS – Rozproszony system sterowania. System odpowiadający za wizualizację i sterowanie procesami przemysłowymi.

Omron PLC software – firma Omron ma w swojej ofercie wiele programów służących do automatyzacji procesów przemysłowych. Program CX-One pozwala na programowanie sterowników PLC. Rozwiązania firmy Omron oferuje Agat IT.

System monitoringu – jest to system obserwacyjny np. procesu produkcji – monitoring i kontrola.

Systemy magazynowania – systemy przechowywania i obsługi zapasów z wykorzystaniem infrastruktury magazynów skoordynowane w czasie i przestrzeni.

Monitoring CCTV – Systemy kamer przemysłowych służące do obserwacji procesów.

Aparatura kontrolno-pomiarowa – urządzenia służące do wykonywania pomiarów. Firma Agat IT konfiguruje i wykonuje pomiary w firmach takich jak: Orlen, Lotos

Automatyka przemysłowa – polega na automatyzacji procesów przemysłowych.

Systemy MBS – Systemy służące do zarządzania budynkami. BMS ma za zadanie integracje instalacji występujących w budynku.

Automatyka serwis – Agat IT oferuje serwis i naprawę systemów automatyki w całej Polsce.

Automatyka magazynowa – polega na optymalizacji procesów związanych ze składowaniem, przygotowywaniem oraz wysyłką towarów.

Bezprzewodowy system alarmowy – system bezpieczeństwa oparty na komunikacji np. radiowej. Służy do informowania użytkownika o niechcianych zdarzeniach.

Magazynowy system informatyczny – Program informatyczny do zarządzania ruchem produktów w magazynie.

BMS Łódź – system zarządzana budynkiem. Agat IT wdraża takie rozwiązania w dziedzinie inteligentnego budownictwa.

Automatyzacja procesów technologicznych – dział automatyki odpowiedzialny za automatyzacje procesów wytwarzania i procesów technologicznych. Obecnie, jest to jeden z najszybciej rozwijających się działów inżynierii elektrycznej. Agat IT specjalizuje się w automatyce przemysłowej, a także w logistyce oraz monitorowaniu i kontroli urządzeń.

Układy pomiarowe – Przyrządy pomiarowe przeznaczone do wykonywania pomiarów w połączeniu z jednym bądź  wieloma urządzeniami dodatkowymi lub do pomiarów samodzielnych. Agat IT korzysta z przyrządów pomiarowych oraz nadrzędnych systemów informatycznych.

Automatyzacja produkcji przemysłowej – dział automatyki odpowiedzialny za automatyzacje procesów wytwarzania i procesów technologicznych. Obecnie można stwierdzić, że jest to jeden z najszybciej rozwijających się działów inżynierii elektrycznej. Agat IT specjalizuje się w automatyce przemysłowej, a także w logistyce oraz monitorowaniu i kontroli urządzeń.

Systemy sterowania maszyn – systemy zapewniające większą efektywność maszyn. Agat IT realizuje projekty w tym obszarze od 2001 roku. Specjalizujemy  się głównie w systemach sterowania.

Wdrażanie systemów informatycznych – proces polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania według wymagań użytkownika. Wyróżnikiem Agat IT jest integracja automatyki i systemów informatycznych podobnie jak integracja i budowanie najlepszych relacji z klientami.

Rozproszony system sterowania – inaczej DCS. Pojęcie z dziedziny automatyki przemysłowej, które określa system odpowiadający za sterowanie i wizualizacje procesu przemysłowego. Agat IT oferuje kompleksowe wdrażanie takiego typu systemów.

Automatyka przemysłowa Łódź – dział automatyki zajmujący się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych. Firma Agat IT specjalizuje się w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka – zestaw urządzeń kontrolno pomiarowych służących  do realizacji pomiarów automatycznych. Firma Agat IT specjalizuje się w takiego typu rozwiązaniach.

Monitoring wizyjny CCTV– inaczej wideo nadzór. System, który umożliwia śledzenie z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną lub więcej kamer przemysłowych jednocześnie. Agat IT oferuje gotowe rozwiązania w tym obszarze.

System spedycyjny – system zarządzający, nadzorujący i organizujący przewozu towarów.

Metrologia i systemy pomiarowe – system pomiarowy, zbiór współpracujących ze sobą przyrządów pomiarowych służących do otrzymywania, przesyłania i przetwarzania oraz zapamiętywania informacji pomiarowej. Agat IT specjalizuje się w dziedzinie automatyki, metrologii i ewidencji magazynowej.

Magazynowy system informacyjny – program do zarządzania ruchem produktów w magazynach, często wykorzystywany w logistyce. Firma Agat IT posiada system integrujący gospodarkę magazynową z systemami pomiarowymi i automatyką, prowadzi do uszczelnienia dystrybucji, a to przynosi znaczne oszczędności.

więcej...

PLC DELTA  – sterowniki PLC firmy Delta Electronics. Są one obsługiwane przez takie programy jak

WPLSoft(oprogramowanie rozpowszechnione w Azji) oraz ISPSoft – oprogramowanie bardziej znane w europejskiej części świata. Agat IT korzysta z innowacyjnych rozwiązań firmy Delta Electronics. Agat IT wedle życzenia klienta montuje sterowniki PLC Delta w szafie sterowniczej klienta

systemy przeciwpożarowe – systemy służące do sygnalizowania,ostrzegania i wykrywania zagrożeń mogących spowodować wystąpienie pożaru. Agat IT od wielu lat stosuje te systemy jako zabezpieczenia przed pożarem w fabrykach na terenie całej Polski

kamery cctv – stosuje się je w systemach monitoringu które wymagają ochrony np.sklepach,stacjach benzynowych i fabrykach. Cały czas monitorują one i przekazują online obraz z fabryki. Agat IT wdraża gotowe rozwiązania kamer CCTV u klientów którzy cenią sobie dodatkową ochronę. Głównymi klientami są Orlen i Lotos oraz fabryki na terenie całej Polski.

systemy monitoringu – systemy zwiększające bezpieczeństwa i ochronę własności firmy( w znaczeniu przemysłowym) poprzez kontrolę obiektów firmowych przez system kamer.

Agat IT zajmuje się instalacja systemów monitoringu dla fabryk na terenie całej Polski.

Głównymi klientami wykorzystującymi te rozwiązania są bazy paliwowe oraz fabryki korporacji Boscha.

BMS System – system z dziedziny automatyki budynkowej odpowiada za automatyczne sterowania w budynku. Świetnie sprawdzają się zwłaszcza w inteligentnych budynkach. Agat IT wdraża takie rozwiązania w tzw. ,,Inteligentnym Budownictwie”. Głównymi klientami są główne siedziby dużych firm wymagające takich rozwiązań.

systemy sterowania – wykorzystują one sterowniki PLC lub DCS(rozproszone systemy sterowania) do stworzenia systemu sterowania/zarządzania na fabryce.

Agat IT instaluje systemy sterowania dla baz paliwowych i petrochemii na terenie całego kraju.

Głównym klientem jest Orlen.

 

automatyzacja procesów – zastąpienie pracy człowieka zmechanizowaną maszyną/robotem w celu usprawnienia procesów produkcyjnych/technologicznych na obiekcie. Instalując szafy sterownicze Agat IT automatyzuje pracę na fabrykach. Głównym klientem są fabryki , bazy paliwowe spółek na terenie całej Polski.

instalacja bms – wdrażanie systemu zarządzania budynkiem w celu zwiększania komfortu z użytkowania budynku. Systemy mają poprawić wydajność produkcji. Agat IT zajmuje się instalacją  gotowych rozwiązań w dziedzinie BMS. Klienci to biurowce i tzw. ,,drapacze chmur” na terenie Łodzi i w okolicach.

industrial automation – usage of control systems for handling different processes and machineries in a industry. It helps to replace human and increase efficiency of production. Agat IT install industrial automation on most of their clients. The clients which looking for this  are factories across Poland.

system zarządzania magazynem – służy do zoorganizowania pracy na magazynie, optymalizuje pracę na magazynie , kształtuje  procesy na magazynie oraz redukowania kosztów jakie ponosi firma w danym magazynie.Agat IT instaluje takie systemy dla baz lotniskowych na terenie całej Polski. Głównym klientem jest baza lotniskowa w Powidzu.

bms łódź – wprowadzanie Building Management System na terenie miasta Łódź w celu zmaksymalizowania zadowolenia pracowników z pracy w danym budynku. Głównymi klientami Agatu są biurowce na terenie Łodzi.Klienci to np. Business Park na ulicy Wólczańskiej.

maszyny urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle

AGAT IT wykorzystuje do programowania sterowniki PLC ( Siemens, Schneider Electric, Allen-Bradley ). Firma również zajmuje się montażem aparatury AKPiA, szaf elektrycznych oraz urządzeń wykonawczych w obiektach.

 

system akpia jest to system aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, odpowiada on za pomiary I kontrolę parametrów urządzenia. Jest też możliwość sterowania tymi parametrami. Firma AGAT IT zajmuje się montażem aparatury AKPiA oraz zintegrowaniem systemu AKPiA z systemami: ERP, MRP, MES dla takich firm jak Siemens, Schneider, Rockwell.

technologia i automatyzacja montażu- jest to znaczne ułatwienie procesu montażu poprzez ograniczenie działań pracy rąk ludzki na prace maszyn, urządzeń. Firma Agat IT specjalizuje się w dziedzinie automatyki.

instalacje i pomiary elektryczne- jest to część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym. Firma Agat IT posiada ludzi którzy posiadają praktyczne umiejętności z zakresu montażu instalacji elektrycznej.

Każde nasze oprogramowanie przed uruchomieniem u klienta przechodzi fazę testów FAT na stanowiskach laboratoryjnych w naszej firmie oraz testy SAT w miejscu docelowym.

System Zarządzania i Nadzoru dystrybucji paliwa do samolotów

zatankowanych samolotów w 2018 r.

Autorskie produkty

Wskaż, co możemy zintegrować lub wdrożyć dla Ciebie.