System wczesnego reagowania na zagrożenia pożarowe (SWR) to system automatyki przemysłowej stosowany do kompleksowego zbierania informacji dla ochrony przeciwpożarowej.

 

Służy do ciągłej kontroli urządzeń, których stan może mieć wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe chronionego obiektu lub instalacji.

Wbudowane narzędzia diagnostyczne pozwalają szybko i precyzyjnie zlokalizować usterki oraz sprawdzić stan pracy nadzorowanych urządzeń. Przewidziano w nim funkcję imiennego potwierdzania informacji o wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach. Pozwala to na monitorowanie przebiegu awarii, incydentów, na ustalanie ich przyczyn, skutków oraz na ocenę przebiegu działań gaśniczych.

Zastosowanie systemu SWR zmniejsza w sposób istotny ryzyko dłuższej niesprawności instalacji ppoż. Wbudowany symulator treningowy umożliwia przeprowadzanie symulacji alarmu pożarowego albo akcji ppoż., co minimalizuje ryzyko błędnych reakcji w razie rzeczywistego zagrożenia. System może być wyposażony w moduł zdalnego dostępu. Jest skalowalny, dostosowywany do konfiguracji i wielkości projektowanych lub istniejących systemów ochrony pożarowej.

System Nefryt SWR został uruchomiony w bazach paliwowych OLPP i PKN Orlen.

Ilość dni Systemowego nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż. baz paliwowych

dni