System NEFRYT pozwala na budowanie dedykowanego oprogramowania, to znaczy wizualizacji i sterowania (SCADA) rozszerzonego o funkcjonalność zarządzania bazami danych użytkownika (CRUD).

 

To autorskie oprogramowanie Agat IT można użyć do szybkiego wytwarzania aplikacji integrujących funkcje procesowe, rozliczeniowe i raportowe. Ułatwia ono prawidłową eksploatację urządzeń i utrzymywanie prawidłowego zapasu części eksploatacyjnych oraz wymusza przestrzeganie normatywów remontowych. System zbudowany jest z warstwy sterowników PLC oraz z informatycznej warstwy nadrzędnej. Może być wyposażony w moduł WebNefryt umożliwiający zdalny dostęp do wytypowanych informacji.

W grupie kapitałowej Agat uruchomiono system w bazach paliw PKN Orlen w: Gutkowie, Gdańsku i Żurawicy, w Orlen Asfalt, ZWiK (Łódź, Płock) oraz GazSystem.

Ilość dni Systemowego nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż. baz paliwowych

dni