System Onyks Bocznice wspomaga pracę operatorów bocznic kolejowych

 

Wdrożenie systemu organizuje i usprawnia pracę bocznicy kolejowej dzięki wyeliminowaniu zbędnych czynności. Objęcie systemem kluczowych procesów doprowadza do spójności danych i oszczędności czasu przy ich nanoszeniu. System zmniejsza ryzyko wpływu ludzkich błędów i ogranicza koszty przez nie wywołane. Osoby odpowiedzialne za prawidłową pracę bocznicy w każdej chwili mogą uzyskać informację o bieżącym ilostanie wagonów (dowolnie pogrupowanych, np. według typów, właścicieli, stacji docelowych itp.) oraz o bieżącym stanie realizacji zadań i środkach przeznaczonych na ich realizację.

Bocznice kolejowe mają bardzo zróżnicowane rozmiary, od pojedynczych torów obsługujących kilkanaście wagonów dziennie, do ogromnych obiektów obejmujących kilkadziesiąt torów, stanowiących złożoną strukturę i obsługujących kilkaset wagonów dziennie. Z tych powodów system Onyks Bocznice został zaprojektowany w sposób maksymalnie skalowały. Implementacja ekonomiczna zrealizowana jest w chmurze, dzięki czemu wyeliminowane są koszty początkowe. Implementacja dla najbardziej wymagających operatorów obejmuje: wdrożenie na dedykowanym sprzęcie i integrację z systemami informatycznymi operatora, np. ERP, systemami przewoźników, automatyką, systemami detekcji numerów wagonów.

Funkcjonalność

  • prowadzenie rejestrów wagonów, ilostanu, historii pobytów,
  • wystawianie dokumentów: wykazów zdawczych, poleceń manewrowych itp.,
  • wspomaganie harmonogramowania pracy.

Agat IT wdrożył systemy wspierające pracę bocznic jako część większych zadań zleconych przez producentów i operatorów logistycznych paliw i chemikaliów.

System wspomagający pracę bocznic został wdrożony w spółce PKP Cargo w ramach terminala przeładunkowego.

System Zarządzania Logistyką

szt. wagonów w 2018 r.