System Onyks TOS wspomaga pracę kolejowego terminala przeładunkowego

 

Obsługuje: procesy przeładunkowe, ruch wagonów i towarów w terminalu, place składowe, magazyny oraz kalkuluje koszty. Wspomaga przeładunek i składowanie kontenerów, towarów masowych, konfekcjonowanych lub jednoznacznie identyfikowalnych.

Wdrożenie systemu organizuje i usprawnia pracę terminala przeładunkowego dzięki zapewnieniu przepływu danych między poszczególnymi jednostkami terminala przeładunkowego oraz drastycznie redukuje liczbę wprowadzanych danych oraz zwiększa ich wiarygodność. System zmniejsza ryzyko wpływu ludzkich błędów i ogranicza koszty przez nie wywołane.

System Onyks TOS gromadzi informacje niezbędne do określenia parametrów takich, jak dzienny oraz długookresowy obrót z podziałem na klientów i umowy. Również rozlicza: koszty pracownicze (pracowników etatowych, okresowych, podwykonawców), koszty materiałów, koszty zużycia sprzętu. Informacje dostępne są w trybie on-line na potrzeby bieżących decyzji lub w formie statystyk na podstawie danych zagregowanych.

Ze względu na to, że system musi być dostępny dla pracowników produkcyjnych, Onyks TOS używa technologii webowych dostosowanych do tabletów lub urządzeń mobilnych montowanych w maszynach (koparkach, suwnicach itp.).

Onyks TOS został wdrożony do zarządzania terminalem przeładunkowym w spółce PKP Cargo zarządzającej czterema terminalami, przeładowującej kontenery, towary masowe oraz sztukowe (palety, samochody itp.). W obiektach rozległych, takich jak terminale przeładunkowe, wykonujemy infrastrukturę komunikacyjną w technologii bezprzewodowej, obejmującą obszar o średnicy kilku kilometrów.

System Zarządzania Logistyką

szt. wagonów w 2018 r.