System przeznaczony głównie dla magazynów towarów o dużej wartości, np. paliw, oraz materiałów niebezpiecznych, np. chemikaliów, materiałów wybuchowych.

 

Obsługa magazynu wymaga precyzyjnego opomiarowania. Obsługa ręczna wywołuje dużą labilność danych, dlatego zwiększa ryzyko przeoczenia lub celowego ukrycia prawidłowych wartości. System integrujący gospodarkę magazynową z systemami pomiarowymi i automatyką, prowadzi do uszczelnienia dystrybucji, a to przynosi znaczne oszczędności.

Zautomatyzowany monitoring zwiększa bezpieczeństwo dystrybucji i pozwala uniknąć wysokich kosztów, wypadków czy zanieczyszczenia środowiska.

System zarządzania dostarcza szczegółowych informacji o wydajności dystrybucji, wielkości oraz zmienności stanów magazynowych, co pozwala na precyzyjne planowanie i zachowanie ciągłości pracy.

W powiązaniu z danymi z systemów ERP Onyks dostarcza informacji do oceny kosztów oraz wydajności realizowanych usług z podziałem na: instalacje, pracowników i klientów.

Aby zdalnie zarządzać danymi i mieć do nich zdalny dostęp, Onyks może być wyposażony w moduł WebOnyks.

Konstrukcja Systemu Onyks jest strukturą modularną. Moduły zachowują dużą autonomię, pozwalając na elastyczność wdrożeniową. Implementowane są wyłącznie niezbędne moduły dla danej lokalizacji.

bazy magazynowe paliw płynnych, cywilne i wojskowe bazy lotnicze, magazyn kwasu siarkowego.

licencje oprogramowania, indywidualizacja, implementacja systemu automatyki, obsługa metrologiczna (w tym legalizacja).

W obszarze produktów płynnych, lotnych i sypkich, nawet takich, które wymykają się typowym systemom magazynowym, system Onyks realizuje:

 • gospodarkę magazynową, procesy spedycyjne magazynu, obsługę metrologiczną;
 • integrację automatyki, układów pomiarowych oraz nadrzędnych systemów informatycznych.

Automatyka, metrologia i ewidencja magazynowa

 • obsługa przyjęć na podstawie pomiarów zbiornikowych lub ważeń,
 • obsługa procesów wewnętrznych – przesunięć, odwodnień, próbek, odzysku,
 • obsługa wydań na podstawie ważeń, liczników, pomiarów zbiornikowych,
 • obsługa zwrotów do składu podatkowego,
 • obsługa zapasów magazynowych, takich jak: dzienny bilans paliwa, planowanie dostaw, planowanie wydań,
 • ewidencja akcyzowa dla składu podatkowego wraz z wymianą danych z systemem EMCS,
 • nadzór nad magazynem, w tym: pomiary zbiornikowe, inwentaryzacje, korekty ewidencyjne,
 • wizualizacja i sterowanie instalacją technologiczną.

Dodatkowe integracje

 • systemy pomiarowe,
 • systemy automatyki obiektowej,
 • systemy ERP (SAP Oil&Gas),
 • systemy dystrybucji lotniskowej,
 • systemy akcyzowe EMCS.

System Zarządzania i Nadzoru dystrybucji paliwa do samolotów

zatankowanych samolotów w 2018 r.