Projektowanie - więcej

 • Arm programowanie – Programowanie procesorów ARM o architekturze RISC – wykonują one jedną operację w cyklu maszynowym. Programuje się je w języku C lub Assemblerze. Agat IT zajmuje się programowanie ARM-ów dla klientów w całej Polsce.
 • Erobotyka i automatyka firmy – Erobotyka i automatyka jest to dziedzina techniki i nauki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami oraz ich zmechanizowaniem w czasie on-line. Agat IT zajmuje się automatyzacją dla petrochemii i baz wojskowych na terenie Polski. Klientami, którzy to wykorzystują są Orlen,Lotos , Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
 • sterowniki plc programowanie – jest to programowanie sterowników przemysłowych najczęściej w języku drabinkowym lub SFC. Ma ono na celu automatyzację procesów produkcyjnych. Agat IT łączy programowanie sterowników PLC z systemami SCADA dla klientów na terenie całej Polski.
 • systemy zarządzania produkcją – systemy Manofacturing Execution Systems(MES) pomagają one w organizacji produkcji na fabryce. Agat IT zajmuję się łączeniem systemów MES z programami SCADA.
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania są to systemy posiadające mikroprocesor oraz dodatkowe podzespoły, które odpowiadają za realizację konkretnego zadania. Firma AGAT IT zajmuje się programowaniem mikrokontrolerów.
 • maszyny urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle AGAT IT wykorzystuje do programowania sterowniki PLC ( Siemens, Schneider Electric, Allen-Bradley ). Firma również zajmuje się montażem aparatury AKPiA, szaf elektrycznych oraz urządzeń wykonawczych w obiektach.
 • Programowanie mikroprocesorów AVR Warszawa – mikroporcesor jest to układ cyfrowy, który wykonuje operacje cyfrowe według instrukcji. Programowanie mikroporcesora polega na pisaniu instrukcji do wykonania. Do programowania wykorzystuje się języki programowania niskopoziomowego takiego jak C.
 • Bloki funkcyjne PLC – służą do przetwarzania danych z podtrzymaniem wartości między cyklami programu
 • Programowanie Siemens LOGO Warszawa –  prograwmowanie LOGO! polega na tworzeniu programy użytkowego. Do tego celu wykorzystuje się oprogramowanie LOGO!Soft Comfort. Służy do szybkiego i łatwego tworzenia, testowania, modifikowania, zapiswywania i drukowania programów użytkowych.
 • Usługa programowania sterownika easy 512 DC RC – do programowania sterowników easy wykorzystuje się oprogramowanie easy Soft, które jest proste w obsłudze.
 • PLC programowanie – programowanie sterowników PLC wymaga odpowiedniego oprogramowanie zależnego od rodzaju sterownika oraz firmy wykonujuącej sterownik. Do porgramowania PLC wymagana jest znajomość języków jak: IL(lista rozkazów), ST(tekst strukturalny), LD(schemat drabinkowy), FBD(funkcjonalny schemat blokowy)
 • dcs system – z ang.( distributed control system) jest to pojęcie z zakresu automatyki przemysłowej określające system odpowiedzialny za wizualizacje i sterowanie procesem przemysłowym posiadającym wspólną bazę danych dla wizualizacji i sterowania. Jest to nieco inny system niż SCADA i PLC. Agat IT specjalizuje się w automatyce przemysłowej oraz z programowaniu systemów takich jak: scada, hmi, plc, dcs, systemy sterowania.
 • zdalna instalacja systemu – jest to system pozwalający na instalacje oraz aktualizacje systemu zdalnie nie będąc przy urządzeniu i nie dotykając go. Agat IT specjalizuje się w programowaniu takich właśnie systemów.
 • technologia plc – jest to technologia programowalnych sterowników plc (ang. Programmable logic controller). Krótko mówiąc jest to sterownik odpowiedzialny za sterowanie maszyną przez człowieka do tego przydzielonego. Agat IT ma bardzo duże doświadczenie w programowaniu takiego typu sterowników.
 • sterownik plc programowanie – jest to programowalny sterownik logiczny. Inaczej mówiąc jest to urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny. Agat IT specjalizuje się w programowaniu takiego typu sterowników.
 • systemy dcs – jest to rozproszony system sterowania. System który odpowiada za sterowanie i wizualizacje procesu przemysłowego oraz w odróżnieniu od systemu PLC bądź SCADA posiada wspólną bazę danych dla sterowania i wizualizacji. Agat IT działa w branży automatyki przemysłowej i charakteryzuje się programowaniem takiego typu systemów.
 • logistyczne systemy informacyjne – są to systemy które opierają się na czerech rodzają oprogramowania. Najbardziej znanym systemem jest ERP, czyli inaczej system które zajmuję się wsparciem dla zarządzania całym przedsiębiorstwem. Kolejnymi systemami są systemy takie jak: WMS, SCM oraz CRM. Firma Agat IT programuje systemy informatyczne zgodne z oczekiwaniami klienta.
 • logistyczny system informacji – inaczej Logistic Information System. Jest to system informacji logistycznej którego istotą jest gromadzenie i przetwarzanie danych. Agat IT specjalizuje się w systemach zarządzania logistyką.
 • systemy informacyjne w logistyce – są to systemy które składają się ze strumieni informacyjnych, które łączą system zarządzania z elementami wykonawczymi. Celem zastosowania takiego typu systemu było zaspokojenie potrzeb informacyjnych związanych z funkcjami zarządzania. Agat IT programuje systemy informatyczne zgodne z oczekiwaniami klienta w swojej firmie.
 • system utrzymania ruchu – systemem utrzymania ruchu nazywamy działania i procesy wykonywane w ramach ogólnie pojętej produkcji, związane głównie z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu. Agat IT programuje takiego typu systemy w swojej firmie.
 • plc hmi – jest to urządzenie elektryczne umożliwiające kontrolę innych urządzeń elektrycznych, realizujące pewne procesy produkcyjne lub technologiczne. Agat IT przygotowuje oprogramowanie paneli operatorskich HMI według projektów własnych i powierzonych.
 • sterownik programowalny plc – jest to mikroprocesorowe urządzenie służące do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Firma Agat IT oferuje prace na sterownikach plc, programowaniu mikrokontrolerów oraz wdrażaniu systemów IT od podstaw.
 • programowanie hmi – jest to programowanie urządzeń elektrycznych umożliwiających kontrolę innych urządzeń, realizujących pewne procesy technologiczne lub produkcyjne. Agat IT przygotowuje oprogramowanie do takiego typu paneli operatorskich HMI według projektów własnych i powierzonych.
 • scada hmi – jest to system informatyczny za pomocą którego może stworzyć wizualizacje jakiegoś danego procesu technologicznego. Możemy zaprojektować proces technologicznych i nim przystąpimy do działań fizycznych możemy poprzez tą wizualizacje wywnioskować. Czy będzie to wystarczająco korzystne rozwiązanie. Agat IT przygotowuje oprogramowanie SCADA
 • logistyczne systemy informatyczne – są to systemy które opierają się na czerech rodzają oprogramowania. Najbardziej znanym systemem jest ERP, czyli inaczej system które zajmuję się wsparciem dla zarządzania całym przedsiębiorstwem. Kolejnymi systemami są systemy takie jak: WMS, SCM oraz CRM. Firma Agat IT programuje systemy informatyczne zgodne z oczekiwaniami klienta.
 • procesy technologiczne w produkcji – jest to zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów pracy. Agat IT programuje systemy nadzorujące procesy technologiczne i logistyczne.
 • dedykowane oprogramowanie – jest to rodzaj systemu informatycznego dopasowanego do indywidualnych potrzeb, który zwykle jest tworzony na potrzeby przedsiębiorstw lub instytucji. Agat IT specjalizuje się w programowaniu dedykowanych systemów informatycznych zgodnych z oczekiwaniami klienta.
 • profesjonalne systemy przemysłowe – są to systemy zajmujące się automatyzacją procesów wytwarzania i różnego rodzaju procesów technologicznych. Firma Agat IT programuje wszelkiego rodzaju systemy przemysłowe w swojej firmie.

 

wiecej

tresc

W obszarze produktów płynnych, lotnych i sypkich, nawet takich, które wymykają się typowym systemom magazynowym, system Onyks realizuje:

 • gospodarkę magazynową, procesy spedycyjne magazynu, obsługę metrologiczną;
 • integrację automatyki, układów pomiarowych oraz nadrzędnych systemów informatycznych.

Automatyka, metrologia i ewidencja magazynowa

 • obsługa przyjęć na podstawie pomiarów zbiornikowych lub ważeń,
 • obsługa procesów wewnętrznych – przesunięć, odwodnień, próbek, odzysku,
 • obsługa wydań na podstawie ważeń, liczników, pomiarów zbiornikowych,
 • obsługa zwrotów do składu podatkowego,
 • obsługa zapasów magazynowych, takich jak: dzienny bilans paliwa, planowanie dostaw, planowanie wydań,
 • ewidencja akcyzowa dla składu podatkowego wraz z wymianą danych z systemem EMCS,
 • nadzór nad magazynem, w tym: pomiary zbiornikowe, inwentaryzacje, korekty ewidencyjne,
 • wizualizacja i sterowanie instalacją technologiczną.

Dodatkowe integracje

 • systemy pomiarowe,
 • systemy automatyki obiektowej,
 • systemy ERP (SAP Oil&Gas),
 • systemy dystrybucji lotniskowej,
 • systemy akcyzowe EMCS.

System Zarządzania i Nadzoru dystrybucji paliwa do samolotów

zatankowanych samolotów w 2018 r.