UTRZYMANIE
SERWIS

Utrzymanie ciągłości ruchu linii produkcyjnej czy zakładu przemysłowego jest poważnym wyzwaniem. Kompetencje zespołu Agat IT zapewnią bezpieczeństwo i stabilność pracy. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zarówno w obiekcie, w siedzibie Klienta, jak i w trybie zdalnego dostępu. Wsparcia technicznego udzielamy również telefonicznie.

Infrastruktura IT

R
instalacja i konfiguracja serwerów oraz stacji roboczych
R
zarządzanie strukturą informatyczną
R
sieci strukturalne
R
systemy centralnego backupu
R
wirtualizacja

Modernizacja systemów automatyki

R
modernizacja istniejących systemów automatyki i sterowania
R
wymiana sterowników PLC, w tym konwersja i translacja oprogramowania
R
migracja i aktualizacja systemów automatyki
więcej...

Wirtualizacja serwerów – technologia dzięki której systemy i aplikacje są uruchomione na jednym serwerze co pozwala na utrzymanie  wszystkich danych w jednym miejscu. Agat IT zajmuje się wirtualizacją serwerów dla wielu firm.
Informatyczne systemy zarządzania – systemy pozwalające na obsługę lub scalanie wielu systemów występujących w firmach np. produkcja, logistyka, finanse etc.

Oprogramowanie magazynowe – software wspierający pracę systemów magazynowych.

Magazynowe systemy informatyczne – połączenie automatyki magazynowej z komputerem dzięki któremu, możemy zdalnie sterować procesami występującymi w firmach.

Systemy wbudowane PG – komputerowe systemy specjalnego przeznaczenia będące integralną częścią obsługiwanego hardware. Systemy te są obecnie szeroko stosowane.

SCADA BMS – jest to oprogramowanie wykorzystywane do wizualizacji oraz monitorowania procesów. Firma Agat IT wykorzystuje takie oprogramowania jak np. IFIX, Factory Link, WinCC.

System BMS – system zarządzania budynkiem, który kontroluje prace urządzeń na terenie całego obiektu oraz informuje o statusach monitorowanych obszarów.

System bms cena – cena systemu zależy od wielu czynników, przede wszystkim – od ilości zautomatyzowanej instalacji oraz powierzchni budynku. Koszt takiej inwestycji może wynosić od kilku tysięcy do  100 tysięcy złotych.

Systemy informatyczne w logistyce i spedycji –  Możemy wyróżnić: systemy ERP, czyli systemy, który integrują różne procesy działalności, systemy SCM, czyli systemy planowania i optymalizacji łańcuch dostaw dzięki któremu, możemy kontrolować przemieszczenie produktów, informacji;  systemy WMS, czyli systemy zarządzające procesami magazynowymi.  AGAT IT zajmuje się integracją systemów automatyki z systemami Informatycznymi takimi jak np. ERP.

System informacyjny w logistyce – system integrujący elementy produkcji z  systemem zarządzania dzięki czemu uzyskujemy dostęp do aktualnych informacji.

Systemy i technologie informatyczne w logistyce – Wyróżniamy następujące systemy: MRP I, II, III,ERP , DRP, CRM, WMS, SCM, EDI, ADC, GPS.

Informatyczne systemy zarządzania produkcją – systemy odpowiedzialne za decyzje związane z funkcjonowaniem działalności oraz optymalizacją metod działania.

System informatyczny przedsiębiorstwa jest to system odpowiedzialny za wspomaganie działania przedsiębiorstwa. Przykłady takich systemów: BPM, ERP, CRM, ERM, MRP, SCM.

Systemy informatyczne b2b – systemy odpowiedzialne za sprawną komunikację pomiędzy przedsiębiorstwami. AGAT IT zajmuje się tworzeniem tego typu systemów.

SCADA energetyka – systemy SCADA Energetyka są wykorzystywane głównie w branży energetycznej I cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Spowodowane jest to wzrostem projektów związanych z automatyzacją sieci energetycznej.

SCADA oprogramowanie – oprogramowanie wykorzystywane do kontroli przebiegu produkcji.

SCADA monitoring system: Movicon SCADA, SMEW SCADA, VERO System, WindMon SCADA.

SCADA systemy : GE HMI/SCADA iFIX, Wonderware InTouch, WinCC, WinCC Flexible, RSView, W firmie AGAT IT wykorzystuje się systemy: WinCC, WinCC Flexible, Wonderware InTouch.

scada cena – ceny scad’y wahają się od kilku tysięcy do nawet dziesiątek tysięcy w zależności od wymagań.

scada manufacturers: GE Digital, Siemens, Rockwell Automation, ABB.

Integracja it – połączenie systemów w jeden w taki sposób, aby wzajemnie współdziałały. AGAT IT zajmuje się integracją systemów technologicznych z systemami informatycznymi.

Systemy IT – jest to system, którego funkcją jest przetwarzanie danych ze zbioru powiązanych ze sobą elementów. Elementy, które składają się na system it: sprzęt(głównie komputer), oprogramowanie, zasoby ludzkie, elementy informacyjne oraz elementy organizacyjne.

Integracja systemów informatycznych – polega na tym, że połączone ze sobą systemy informatyczne dają większą korzyść niż jakby były oddzielnie.

Systemy scada – jest to komputer + oprogramowanie, które służy do zwiększenia wydajności procesem przemysłowym.
system informatyczny wykorzystywany do zarządzania ruchem zapasów magazynowych- jest to program do zarządzania ruchem produktów w magazynach. Wykorzystywane w logistyce.

System informatyczny w magazynie – jest to system zarządzania magazynem. Oprogramowanie służące kompleksowemu zarządzaniu ruchem produktów w magazynach. Usprawnia także kontrole ilości towaru oraz towaru przyjmowanego na teren magazynu. Agat IT specjalizują się w obszarze strategii organizacji i architektury systemów informatycznych

więcej...

schneider plc usługi – korzystanie z usług firmy Schneider energetycznego przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji sterowników PLC. Agat IT utrzymuje wieloletnią współpracę z firmą. Klienci Agat IT cenią sobie wytrzymałosć sterowników firmy Schneider montowanych w ich szafach sterowniczych.

wrocław firmy robotyka

plc sterownik – sterownik przemysłowy programowalny – zawiera on mikroprocesor który steruje urządzeniem technologicznym bądź maszyną. Agat IT łączy sterowniki PLC w systemy sterowania na fabrykach.

sterownik plc cena – logicznie programowalny sterownik jego koszt zależy od przeznaczenia. Oczywiście sterowniki PLC z większą liczbą wyjść mogące wykonać więcej operacji logicznych będą kosztowały więcej niż mikro-sterowniki.Agat IT od wielu lat dostosowuje cenę z przeznaczeniem sterownika tak aby oferta dla klienta była jak najlepsza.

Klienci to głównie fabryki bazy lotnicze i paliwowe.

automatyka maszyn – polega na odpowiednim wysterowaniu maszyny w celu automatyzacji produkcji lub procesu technologicznego. Agat IT automatyzuje bazy paliwowe głównych graczy na rynku polskim.Klienci którzy wykorzystują to rozwiązanie to Wojsko Polskie oraz petrochemie Lotos i Orlen.

systemy automatyki – polega na połączeniu zautomatyzowanych maszyn na hali produkcyjnej z innymi podobnymi maszynami w celu optymalizacji zysków z linii produkcyjnej. Agat IT w odniesieniu na prośbę klienta może zautomatyzować całą linię produkcyjną. Klienci Agatu IT na te rozwiązania rozmieszczeni są po całej Polsce.

BMS automatyka – automatyka w inteligentnych budynkach wiąże się ze złączeniem instalacji w celu współdziałania ich ze sobą.

automatyka przemysłowa serwis  jest to udoskonalenie systemów sterowania w celu poprawienia jakości pracy maszyny. Firma AGAT IT zajmuje się modernizacją,aktualizacją istniejących już systemów sterowania oraz konwersją i translacją oprogramowania sterowników PLC.

Sterowniki PLC VIPA – inaczej Programowalny sterownik logiczny. Jest to mikroprocesor służący do sterowania małych i średnich systemów wymagających prostego i szybkiego sterowania. Sterownik Firma VIPA specjalizuje się w produkcji sterowników PLC.

Dostawca systemów automatyki – agat it dostarcza swoje systemy automatyki do firm związanych z petrochemią takich jak Orlen czy Lotos.

Szkolenia specjalizowane

R
Realizujemy szkolenia dostosowane do konkretnych potrzeb klientów. Indywidualizujemy tematykę i sposób prowadzenia zajęć zależnie od profilu firmy i zakresu obowiązków pracowników.

Legalizacja i procedury zgodności wg MID

R
przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia procedur: legalizacji i zgodności z dyrektywą MID
R
przeprowadzenie procedury legalizacyjnej lub procedury zgodności wg MID
R
adaptacja układów pomiarowych pod kątem przygotowania do legalizacji lub procedury zgodności
więcej...

Automatyka – dziedzina nauki i techniki, która zajmuje się sterowaniem procesami przemysłowymi i technologicznymi.

Mechatronika – dziedzina nauki i techniki zajmująca się dodawaniem do mechanizmów rozwiązń elektroniczncyh. W dzisiejszych czasam mechatronika to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki

bms warszawa – pojęcie to jest także związane z systemem zarządzania budynkiem, lecz w tym przypadku Warszawska siedziba zajmuję się strikte technologią automatyki budunków. Agat IT oferuje szkolenia z zakresu HMS/BMS organizowane przez Politechnikę Łódzką.

Automatyka elektroenergetyczna – jest to czasopismo naukowo-techniczne kierowane stworzone głównie dla energetyków i automatyków. Czasopismo zawiera informacje z zakresu energetyki zawodowej jak z i z energetyki przemysłowej.

więcej...

legalizacja urządzenia zasilającego urządzenia pomiarowe – jest to legalizacja przyrządu pomiarowego do użytku. Bez tej legalizacji nie jest możliwe używanie danego urządzenia

Liczba dni Systemowego nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż. baz paliwowych

dni

Autorskie produkty

Wskaż, w czym możemy być Ci pomocni.