INTEGRACJA
WDROŻENIA

Kluczową kompetencją Agat IT jest integracja systemów automatyki z systemami IT. Biznes to ciągła optymalizacja procesów. Najczęstszym priorytetem klientów jest maksymalizacja wydajności produkcji, czyli minimalizacja ilości operacji manualnych na rzecz tych, realizowanych automatycznie, oraz poprawa organizacji pracy, czyli zmniejszenie kosztów, przez:

  • integracja systemów produkcyjnych z systemami typu ERP – zarządzanie i monitoring procesów on line
  • integracja systemów informatycznych (np. SCADA, MES, ERP, systemów dziedzinowych)

Dla naszego zespołu jest codziennością integracja warstwy AKPiA firm: Siemens, Schneider, Rockwell itp., z warstwą informatyczną systemów: ERP, MRP, MES i innych.

Integrujemy systemy zgodnie z trendami Industry 4.0.

 

Konfigurujemy i parametryzujemy urządzenia i układy wykonawcze systemów automatyki

R

procesory nalewu Smith Meter, Emmerson, Honeywell etc

R

przetwornice częstotliwości i układy łagodnego rozruchu, układy pomiarowe

R

wdrażanie technologii informatycznych

R

pomiary elektryczne

Realizujemy szeroki zakres prac uruchomieniowych, rozruchowych i montażowych

R

montaż aparatury AKPiA, szaf automatyki i elektrycznych i urządzeń wykonawczych w obiektach

R

układanie kabli sygnałowych i elektrycznych

R

układanie sieci komunikacyjnych i teletechnicznych

R

uruchamianie systemów automatyki

R

uruchamianie i parametryzacja elementów wykonawczych systemu automatyki

R

nadzór nad eksploatacją wstępną systemów automatyki

Każde nasze oprogramowanie przed uruchomieniem u klienta przechodzi fazę testów FAT na stanowiskach laboratoryjnych w naszej firmie oraz testy SAT w miejscu docelowym.

System Zarządzania i Nadzoru dystrybucji paliwa do samolotów

zatankowanych samolotów w 2018 r.

Autorskie produkty

Wskaż, co możemy zintegrować lub wdrożyć dla Ciebie.