PROJEKTOWANIE
PROGRAMOWANIE

Tworzymy systemy automatyki i OT (operation technology) zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami i doświadczeniami. Lubimy tworzyć i robimy to z pasją.

Stosujemy najnowsze technologie i produkty najlepszych producentów, jak: Siemens, Schneider Electric, Allen Bradley, Rittal, Phoenix Contact, Eaton, Legrand.

Przygotowujemy oprogramowanie PLC, SCADA, panele operatorskie HMI według projektów własnych i powierzonych.

Tworzymy dokumentację na oprogramowaniu CAD/CAE.

Optymalizacja projektowania i programowania jest bardzo ważna. Dotyczy ona wyboru najlepszego rozwiązania technicznego i uwzględnienia późniejszych kosztów, takich jak utrzymanie, serwis itp.

Mamy dużo satysfakcji z dobrze wykonanej pracy dla klientów.

 

Projektujemy

R

systemy sterowania i nadzoru

R

systemy sterowania i nadzoru instalacji technologicznych branży paliwowej: bazy magazynów, terminale nalewcze

R

instalacje techniczne i elektryczne

R

systemy sterowania ppoż.

R

instalacje monitoringu

Projektujemy / Programujemy

R

analizy wymagań dla systemów informatycznych

R

projekty i wykonanie systemów informatycznych

R

dedykowane systemy informatyczne zgodne z oczekiwaniami klienta

R

systemy nadzorujące procesy technologiczne i logistyczne

R

oprogramowanie systemów wbudowanych

więcej...

ARM programowanie – Programowanie procesorów ARM o architekturze RISC – programowanie procesorów wykonujących jedną operację w cyklu maszynowym. Programowanie odbywa się w języku C lub Assemblerze. Agat IT zajmuje się programowanie ARM-ów dla klientów w całej Polsce.

OMRON programowanie czujników wizyjnych  – Programowanie układu współpracujących ze sobą elektronicznych urządzeń, których funkcją jest automatyczna analiza wizyjna otoczenia. Agat wykorzystuje rozwiązania inspekcyjne firmy Omron.

Erobotyka i automatyka firmy – Erobotyka i automatyka jest to dziedzina techniki i nauki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami oraz ich zmechanizowaniem w czasie on-line. Agat IT zajmuje się automatyzacją dla petrochemii i baz wojskowych na terenie Polski. Klientami, którzy to wykorzystują są Orlen,Lotos, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Sterowniki PLC programowanie – jest to programowanie sterowników przemysłowych realizowane najczęściej w języku drabinkowym lub SFC, ma ono na celu automatyzację procesów produkcyjnych. Agat IT łączy programowanie sterowników PLC z systemami SCADA.

Systemy zarządzania produkcją (MES) Manofacturing Execution Systems  – pomagają w organizacji produkcji. Agat IT zajmuję się łączeniem systemów MES z programami SCADA.

Mikroprocesorowe systemy sterowania – systemy posiadające mikroprocesor oraz dodatkowe podzespoły, które odpowiadają za realizację konkretnego zadania. Firma AGAT IT zajmuje się programowaniem mikrokontrolerów.

Maszyny urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle – AGAT IT wykorzystuje do programowania sterowniki PLC -Siemens, Schneider Electric, Allen-Bradley. Firma oferuje montaż aparatury AKPiA, szaf elektrycznych oraz urządzeń wykonawczych.

 Programowanie mikroprocesorów AVR Warszawa – mikroporcesor jako układ cyfrowy, wykonuje operacje cyfrowe według instrukcji. Programowanie mikroporcesora polega na przygotowaniu instrukcji mikroprocesora. Do programowania wykorzystuje się języki programowania niskopoziomowego np. C.

Bloki funkcyjne PLC – służą do przetwarzania danych z podtrzymaniem wartości między cyklami programu

Programowanie Siemens LOGO Warszawa –  programowanie LOGO! polega na tworzeniu programów użytkowych. Do tego celu wykorzystuje się oprogramowanie LOGO! Soft Comfort. Służy do szybkiego i łatwego tworzenia, testowania, modyfikowania, zapisywania i drukowania programów użytkowych.

Usługa programowania sterownika easy 512 DC RC – do programowania sterowników easy wykorzystuje się oprogramowanie easy Soft.

PLC programowanie – programowanie sterowników PLC wymaga odpowiedniego oprogramowanie zależnego od rodzaju sterownika oraz firmy wykonującej sterownik. Do programowania PLC wymagana jest znajomość języków jak: IL(lista rozkazów), ST (tekst strukturalny), LD (schemat drabinkowy), FBD (funkcjonalny schemat blokowy)

DCS system –  distributed control system –  system odpowiedzialny za wizualizacje i sterowanie procesem przemysłowym posiadającym wspólną bazę danych dla wizualizacji i sterowania. Inny system niż SCADA i PLC. Agat IT specjalizuje się w automatyce przemysłowej oraz z programowaniu systemów takich jak: scada, hmi, plc, dcs, systemy sterowania.

Technologia PLC – jest to technologia programowalnych sterowników plc (Programmable Logic Controller). Sterownik odpowiedzialny za sterowanie urządzeniem lub zestawem urządzeń. Agat IT ma bardzo duże doświadczenie w programowaniu sterowników.

Sterownik PLC programowanie – programowalny sterownik logiczny, urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą urządzeń. Agat IT specjalizuje się w programowaniu sterowników.

Systemy DCS – rozproszony system sterowania. System odpowiadający za sterowanie i wizualizację procesów przemysłowych. W odróżnieniu od systemu PLC bądź SCADA posiada wspólną bazę danych dla sterowania i wizualizacji. Agat IT operuje w branży automatyki przemysłowej i jej programowania systemów tego typu.

Logistyczne systemy informacyjne – systemy oparte na czerech rodzająch oprogramowania. Najbardziej znanym systemem jest ERP, czyli inaczej system które zajmuję się wsparciem dla zarządzania całym przedsiębiorstwem. Kolejnymi systemami są systemy takie jak: WMS, SCM oraz CRM. Firma Agat IT programuje systemy informatyczne zgodne z oczekiwaniami klienta.

Systemy informacyjne w logistyce – są to systemy które składają się ze strumieni informacyjnych, które łączą system zarządzania z elementami wykonawczymi. Celem zastosowania takiego typu systemów jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych związanych z funkcjami zarządzania. Agat IT programuje systemy informatyczne zgodne z oczekiwaniami klienta w swojej firmie.

System utrzymania ruchu – system zarządzający i nadzorujący działania i procesy wykonywane w ramach ogólnie pojętej produkcji, związane głównie z zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu. Agat IT programuje takiego typu systemy.

PLC HMI –  urządzenie elektryczne umożliwiające kontrolę innych urządzeń elektrycznych, realizujące procesy produkcyjne lub technologiczne. Agat IT przygotowuje oprogramowanie paneli operatorskich HMI według projektów własnych i powierzonych.

Sterownik programowalny PLC – mikroprocesorowe urządzenie służące do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Firma Agat IT programuje sterowniki plc, mikrokontrolery oraz wdrażaniu systemów IT od podstaw.

Programowanie HMI – programowanie urządzeń elektrycznych umożliwiających kontrolę innych urządzeń, realizujących procesy technologiczne lub produkcyjne. Agat IT przygotowuje oprogramowanie do takiego typu paneli operatorskich HMI według projektów własnych i powierzonych.

SCADA HMI – system informatyczny za pomocą którego może stworzyć wizualizację procesu technologicznego.

Logistyczne systemy informatyczne – systemy, które opierają się na czerech rodzająch oprogramowania. Najbardziej znanym systemem jest ERP, czyli system, które zajmuję się wsparciem dla zarządzania całym przedsiębiorstwem. Kolejnymi systemami są systemy takie jak: WMS, SCM oraz CRM. Firma Agat IT programuje systemy informatyczne zgodne z oczekiwaniami klienta.

Procesy technologiczne w produkcji – zbiór czynności zmieniających właściwości fizyczne lub chemiczne przedmiotów pracy. Agat IT programuje systemy nadzorujące procesy technologiczne i logistyczne.

Dedykowane oprogramowanie – rodzaj systemu informatycznego dopasowanego do indywidualnych potrzeb, który zwykle jest tworzony na potrzeby przedsiębiorstw. Agat IT specjalizuje się w programowaniu dedykowanych systemów informatycznych zgodnych z oczekiwaniami klienta.

Profesjonalne systemy przemysłowe – systemy zajmujące się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych. Firma Agat IT programuje wszelkiego rodzaju systemy przemysłowe w swojej firmie.

więcej...

SMART inżynieria informatyczna – obszar łączący informatykę z inżynierią elektroniczną wykorzystującą inteligentne rozwiązania SMART. Agat IT wprowadza rozwiązania smart poprzez wdrażanie i rozwój własnego produktu ONYKS, NEFRYT.

Tworzenie SCADY – tworzenie oprogramowania dającego możliwość nadzoru i kontroli procesu produkcyjnego, technologicznego. Agat IT buduje systemy wizualizacji i kontroli produkcji online (zdalnie).

Moeller Easy programowanie Lublin – Programowanie wykorzystujące oprogramowanie  firmy Moeller/Eaton Electric – EasySoft wykorzystujące prosty i przejrzysty interfejs dla użytkownika. Agat IT współpracuje z firmami w okolicach Lublina i z oddziałem Moellera/Eatona w Lublinie.

System sygnalizacji pożaru – SSP służą do wykonywania funkcji sterujących podczas wykrycia/sygnalizowania zagrożenia pożarowego. Agat IT buduje, rozwija i oferuje systemy SSP.

Automatyka kolejowa – zastępuje, wspiera  czynnik ludzki w sterowaniu i zarządzaniu ruchem kolejowym. Agat IT opracował ONYKS TOS autorski projekt automatyzacji kolei. Klientami którzy korzystają z projektu Agatu IT są min. PKP, Przewozy Regionalne.

Schneider PLC usługi –  Firma Schneider oferuje oprogramowanie SoMachine, które służy do projektowania systemów automatyki maszyn.

Systemy logistyczne – zorganizowany i połączony ze sobą zespół elementów takich jak: magazynowanie, transport  i produkcja. System logistyczny łączy te trzy czynniki w jedną całość. Agat IT odpowiada za jak najlepsze zorganizowanie i połączenie tych trzech elementów w jeden.

Systemy CCTV –  systemy Closed Circuit TeleVision – połączenie kamer CCTV w układ zamknięty pozwalający monitorować wiele kamer w różnych lokalizacjach w ramach jednego systemu.

Systemy informatyczne w logistyce – znajdują zastosowania w tzw. e-logistyce. Głównymi systemami które się wykorzystuje są systemy ERP, SCM i CRM. Agat IT zajmuje się wdrożeniami systemów logistycznych.

System zarządzania produkcją MES  – gromadzą informacje o przebiegu procesu produkcyjnego. Informują o wykryciu błędów lub odchyłkach od standardu. Agat IT wdraża MES dla baz paliwowych, petrochemii na terenie całego kraju.Klientami są Orlen i Lotos.

Nadzorowanie procesu produkcyjnego jest to kontrolowanie wykonywanych elementów pod względem jakościowym. AGAT IT zajmuje się monitoringiem oraz wirtualizacją procesów produkcyjnych.

Telewizja dozorowa cctv jest to inaczej telewizja przemysłowa wykorzystywana do rejestrowania zdarzeń. CCTV zawiera kamery I rejestratory, dzięki którym można obserwować posesje z monitora.  Klientami, którzy to wykorzystują to: PKN Orlen, Grupa LOTOS S.A., OLPP, PERN, MON ZIOTP, PKP Energetyka, KGHM, PPL.

Systemy monitoringu cctv są to systemy na których oparty jest monitoring cctv. Wyróżniamy: system IP dla którego komunikacja kamery z rejestratorem wykonywana jest za pomocą protokołu TCP/IP oraz system AHD, który wysyła sygnał bez ograniczeń jakości obrazu.

procesy maszyny i systemy produkcyjne są to czynniki odpowiedzialne za prawidłowy przebieg produkcji. Firma AGAT IT stworzyła wiele produktów m. in. : system wspomagający pracę bocznic kolejowych dla spółki PKP Cargo, System NEFRYT czyli oprogramowanie odpowiedzialne za wizualizacje oraz sterowanie poszerzone o funkcje zarządzania bazą danych użytkownika

automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych jest to działanie mające na celu ograniczenie ludzkiej pracy, a zastąpienie jej sterowanymi maszynami.

dedykowane systemy informatyczne są to systemy wykonywane na zamówienie klienta, które są coraz częściej wykorzystywane w dzisiejszych czasach. Takie systemy usprawniają procesy związane z działalnością jak np. przyjmowanie zamówień, rozliczenia itd. Firma AGAT IT zajmuje się projektowaniem takich systemów.

dedykowane rozwiązania informatyczne jest to analityczne podejście mające na celu stworzenie systemu. Na podstawie wiedzy o procedurach i krokach realizacji projektow zebranej od pracowników firmy

można stworzyć “idealny” system dla firmy.

dedykowane oprogramowanie dla firm jest to oprogramowanie stworzone dla klienta na zamówienie zgodne z jego wymaganiami.

projekt systemu sygnalizacji pożaru jest to system odpowiedzialny za wykrywanie pożaru oraz informowaniu o nim. Ponadto sterowanie zapobiega rozprzestrzenieniu ognia.

hmi terminal jest to panel dotykowy połączony ze sterownikiem PLC posiadający funkcje ustawienia właściwości oraz ustawienia parametrów pracy systemu. Firma AGAT IT zajmuje sie przygotowaniem oprogramowania dla paneli operatorskich HMI.

system nadzoru wizyjnego jest to oprogramowanie dzięki któremu możemy podłączyć nawet 32 kamery do jednego rejestratora. Takie rozwiązanie pozwala nam osiągnąć bardzo wydajny system monitoringu wizyjnego.

AGAT IT zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem tych systemów na terenie całego kraju oraz za granicą.

 

pomiarowa aparatura jest to urządzenie odpowiedzialne za wykonywanie obliczeń związanych z pomiarami.Firma AGAT IT wykorzystała aparaturę do badań związanych z projektem “Wdrożenie innowacyjnych metod zwiększających bezpieczeństwo I minimalizujących straty przesyłu ropy I produktów ropopochodnych

 

integrator systemów automatyki jest to osoba lub przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem I tworzeniem systemów wykorzystywanych do automatyzacji procesów produkcji.

Usługi projektowe – agat it projekuje całą automatykę dla obiektów przemysłowych. Klientami są PKN Orlen i GAS-System.

Systemy rozproszone – są to niezależne urządzenia połączone w jedną, funkcjonalną całość.

 

Systemy CCTV – CCTV Closed-Circuit TeleVision czyli telewizja o zamkniętym obwodzie. Jest to telewizja premysłowa. Jest to system przesyłu obrazu kamer do wyzaczonego zestawu monitorów lub rejestratoweów obrazu

hmi scada- jest to inaczej system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jest on odpowiedzialny za zbieranie danych i ich późniejszą wizualizacje, sterowanie procesem, archiwizacje danych oraz alarmowanie. Agat IT przygotowuje w swojej firmie oprogramowanie PLC, SCADE, panele operatorskie HMI według projektów własnych i powierzonych.

automatyzacja elektroenergetyczna- jest to czasopismo skierowane głównie w stronę energetyków i automatyków. Czasopismo zawiera w sobie informacje z dziedziny energetyki zawodowej jak i energetyki przemysłowej. Firma Agat IT ma cały czas styczność z automatyką w swoich projektach.

system monitoringu cctv- jest to inaczej telewizja o obwodzie zamkniętym lub telewizja przemysłowa. Firma Agat IT korzysta z takich systemów kontrolowania zdarzeń  w swojej firmie.

cctv monitoring- jest to telewizja przemysłowa, opierająca się na śledzeniu z odległości oraz rejestrowaniu zdarzeń przez nawet kilka kamer jednocześnie. Agat IT korzysta z takiej formy zabezpieczeń.

automatyka bms- jest to inaczej system zarządzania zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku, budynku inteligentnym. Agat IT w swojej firmie tworzy systemy automatyki.

Tworzymy dokumentację na oprogramowaniu CASE.

System Zarządzania Logistyką

szt. wagonów w 2018 r.

Autorskie produkty

Napisz, co możemy zaprojektować lub zaprogramować dla Ciebie.