System Wczesnego Reagowania na Zagrożenia Pożarowe (SWR), to system automatyki przemysłowej wykorzystywany do kompleksowego zbierania informacji ochrony przeciwpożarowej.

 

System służy do ciągłej kontroli urządzeń, których status może mieć wpływ na bezpieczeństwo przeciwpożarowe chronionego obiektu lub instalacji.

Wbudowane narzędzia diagnostyczne pozwalają szybko i precyzyjnie zlokalizować usterki oraz sprawdzić status pracy nadzorowanych urządzeń. System posiada funkcję imiennego potwierdzania informacji o wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach. Pozwala na monitorowanie przebiegu awarii, incydentów, ustalanie ich przyczyn, skutków oraz pozwala na ocenę przebiegu działań gaśniczych.

Zastosowanie systemu SWR zmniejsza w sposób istotny ryzyko dłuższej niesprawności instalacji ppoż. Wbudowany symulator treningowy pozwala na przeprowadzanie symulacji alarmu pożarowego albo akcji ppoż., co minimalizuje ryzyko błędnych reakcji  w rzeczywistym  zagrożeniu. System może być wyposażony w moduł zdalnego dostępu. Jest skalowalny, dostosowywany do konfiguracji i wielkości projektowanych lub istniejących systemów ochrony pożarowej.

Systemy Nefryt SWR został uruchomiony w bazach paliwowych OLPP i PKN Orlen.

Ilość dni Systemowego nadzoru nad bezpieczeństwem ppoż baz paliwowych

dni